log in   |      kontaktas   |   site map   |
  |      |       |

Warning: require_once(../pageTeam/html/body.asp) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\w3xml.com\T\linkr\linkr.asp on line 2

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '../pageTeam/html/body.asp' (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\wwwroot\w3xml.com\T\linkr\linkr.asp on line 2

Komisijos 2010-2014 kadencija

Revizijos komisija 

1.Marteckas Jonas – pirmininkas
2.Pečiulis Kastantas – pirmininko pavaduotojas
3.Valinčius Juozas
4.Petruškevičius Petras


Visuomeninės ir ekonominės plėtros, finansinės ekonomikos ir žemės ūkio komisija 
1.Stopnicki Feliks – pirmininkas
2.Valinčius Arūnas – pirmininko pavaduotojas
3.Radzevičius Darius
4.Gasparevičius Juozas 
5.Kalesinskas Vytautas JonasŠvietimo kultūros, sveikatos, socialinių reikalų, teisėtvarkos ir viešotvarkos paisymo komisija
1.Vailionis Helena – pirmininkė
2.Lukaševičius Petras - pirmininko pavaduotojas
3.Berneckas Petras
4.Zimnickas Medardas Vytautas
5.Venslauskas RomualdasValščiaus komisija dėl alkoholinių problemų sprendimo

1.Vaičiulis Jonas - pirmininkas
2.Lukaševičienė Danutė – pirmininko pavaduotoja
3.Misiukonis Marytė
4.Maliušis Onutė
5.Jonušonytė Jolanta
6.Irena Lila

drukuj PDF 


CIT

BIP