Seniūnijos

PUNSKO VALŠČIAUS SENIŪNIJOS

Kaimas (seniūnija), seniūno vardas, pavardė ir telefono numeris

1. Bokšai11 (Boksze-Osada) - Andrulewicz Halina - 087 5161 614
2. Senieji Bokšai 6 (Boksze Stare) -Waszkiewicz Zdzisław - 087 5161 715
3. Vidugirių Būda (Buda Zawidugierska) – Nevulis Stasys - 087 5171 029
4. Burokai 4 (Buraki) – Severinas Petras - 087 5161 465
5. Didžiulai 3 (Dziedziule) - Marcinkevičius Alvydas - 087 5171 244
6. Giluišiai 6 (Giełujsze) - Vilčiauskas Jonas -  087 5161 694
7. Kalinavas 4 (Kalinowo) - Nevulienė Birutė - 087 5161 057
8. Kampuočiai 2 (Kompocie) -  Grigutis Jonas - 087 5161 421
9. Kreivėnai 3 (Krejwiany) -  Kardauskas Petras - 087 5161 100
10. Navininkai (Nowiniki) - Grimalauskas Petras - 087 5161 513
11. Agurkiai 4 (Ogórki) - Benderis Juozas - 087 5621 451
12. Ožkiniai 39 (Oszkinie) – Parada Lešekas - 087 5161 116
13. Peleliai 4 (Pełele) -  Gelažauskas Jonas - 087 5161481
14. Paliūnai 10 (Poluńce) -  Baliūnas Jonas - 087 5171 098
15. Pristavonys 3 (Przystawańce) -  Makauskas Algirdas  - 087 5161 437
16. Punskas, Liepų 4   (Puńsk, ul.Lipowa 4) -  Dzemionas Petras  - 087 5161 068
17. Punskas 10 (Puńsk) - Budzeika Jurgis -  087 5161 357
18. Raistiniai 17 (Rejsztokiemie) - Radzevičius Jurgis - 087 5161 540
19. Sankūrai 4 (Sankury) - Čarneckas Antanas - 087 5161 057
20. Seivai 16  (Sejwy) - Dziemian Teresa -  087 5171 642
21. Skarkiškės 6 (Skarkiszki) -  Staskevičius Valentas - 087 5171 161
22. Smalėnai 30 (Smolany) - Chrapowicki Józef  - 087 5161 625
23. Šlynakiemis 45 (Szlinokiemie) -  Keizė Vytautas - 087 5161 720
24 .Šaltėnai30 (Szołtany) - Robak Teresa - 087 5161 704
25 .Taurusiškės 10 (Tauroszyszki) - Chmielewski Józef - 087 5171 123
26 .Trakiškės 7 (Trakiszki) - Savickas Valentas - 087 5161 304
27 .Trumpalis 3 (Trompole) - Bacvinskas Jurgis - 087 5161 480
28 .Vidugiriai 40 (Widugiery) - Kraužlys Juozas  - 087 5171 191
29 .Vilkapėdžiai 19 (Wiłkopedzie) -  Vaicekauskas Valdas - 087 5161 518
30 .Vaičiuliškės 11 (Wojciuliszki ) - Kupčinskas Valdas  - 087 5161 583
31 .Vaitakiemis 36 (Wojtokiemie) - Šuščevičienė Jolanta   - 087 5161 685
32 .Valinčiai 23 (Wołyńce) – Rekus Vidmantas- 087 5161 210
33. Žvikeliai (Żwikiele) -  Aleksa Jonas  - 087 5161 576

29.05.2023 // www.lt.ugpunsk.pl