Punsko valsčiaus darbuotojai


Punsko savivaldybės darbuotojai

Darbo valandos:
pirmadienis- penktadienis
7.30 - 15.30

Vytautas Liškauskas
Viršaitis
tel. 087 5161040
fax 087 5161 048
e-mail: witold.liszkowski@ug.punsk.wrotapodlasia.pl  


Jonas Vaičiulis
Viršaičio pavaduotojas, valsčiaus sektretorius
tel. 087 5161048, fax 087 5161 048
e-mail: jan.wojczulis@ug.punsk.wrotapodlasia.pl  


Finansinis skyrius

Danutė Šimčikienė
Vyriausioji buhaltėrė
tel. 087 5161051,fax 087 5161 048
e-mail: ug_punska@pro.onet.pl


Darbuotojai:


Biudžėtinė buhaltėrija
tel. 087 5161051, fax 087 5161 048

Teresė Makauskienė
Mokėsčių buhaltėrija
tel. 087 5161408, fax 087 5161 048
e-mail: teresa.makowska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Jolanta Makauskaitė– Sakalauskienė
mokesčių  inspektorė
tel. 087 5161408, fax 087 5161 048
e-mail: jolanta.makowska.sokolowska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl


Birutė Zimnickienė
Algų ir išskaičiavimų inspektorė
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: biruta.zimnicka@ug.punsk.wrotapodlasia.pl 

Birutė Balunaitė – Jankauskienė
Algų ir išskaičiavimų inspektorė
tel. 087 5161079
e-mail: biruta.balunas-jankowska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl 

Jolanta Slabašauskienė
Kasininkė
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: jolanta.dobrowolska@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Marytė Uzdilienė
kutrūros institucijų buhalterijos inspektorė
fax 087 5161 048, tel. 087 5161 051
e-mail: marianna.uzdzilo@ug.punsk.wrotapodlasia.pl


Savarankiški darbuotojai:


Alicja Baranauskienė
Sekretorė
tel/ fax. 087 5161048
e-mail: ug_punsk@pro.onet.pl   

Teresė Uzdilienė
Personalo ir mokyklų reikalų inspektorė
tel. 087 5161799
e-mail: teresa.uzdzilo@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Alicija Moliušienė
Žemės ūkio ir pramonės referentas
tel. 087 5161 020, fax.087 5161 048
e-mail: jan.gawienas@ug.punsk.wrotapodlasia.pl  

Kostas Misiukonis
Kelių, plėtros plano ir gamtos apsaugos inspektorius
tax. 087 5161 048
tel. 087 5161 020
e-mail: konstanty.misiukanis@ug.punsk.wrotapodlasia.pl

Kostas Moliušis
Investicijų inspektorius
tel. 087 5161 082, fax 087 5161 048
e-mail: konstanty.maluszys@ug.punsk.wrotapodlasia.pl   

Helena Pečiulytė 
Projektų vadovė
tel. +48 87 5161 082, fax. +48 87 5161 048
e-mail: ug_punsk@poczta.onet.eu  

Jolanta Latvienė 
Švaros ir tvarkos, turizmo inforamcijos ir verslumo referentas
tel. +48 87 5161 079, fax. +48 87 5161 048
e-mail: j.latwis@op.pl
Metrikacijos skyrius

Violeta Vasilauskaitė
referentas
tel. 087 5161090, fax 087 5161 048
e-mail: anna.gawienas@ug.punsk.wrotapodlasia.pl  

 Valentas Uzdila
Vedėjo pavaduotojas
tel. 087 5161083  
e-mail: walenty.uzdzilo@ug.punsk.wrotapodlasia.pl   
Komunalinio ūkio skyriusJuozas Vasiliauskas
Komunalinio ūkio vedėjas 
 
Violeta Rupynskienė
Buhaltėrė
tel. 087 5161797
e-mail:Socialinės paramos skyrius

Bronius Žukauskas
Skyriaus vedėjas
tel. 087 5161 409

Danutė Lukaševičienė
vyriausias socialinis darbuotojas

Irena Lila
socialinis darbuotojas
 tel. 087 5161409, fax. 087 5161 048
e-mail: gops_punsk@poczta.onet.pl  Grovių valymo kooperatyvas "Šešupė"


Kostas Moliušis
Vedėjas

Tel. 087 5161082, fax. 087 5161 048

29.05.2023 // www.lt.ugpunsk.pl